Bild Bild Bild
HauptseiteDeutschSTARTSEITEPREISLISTEPREISLISTEANGEBOTEWANDER-ANGEBOT UND SURPRISE-WEEKENDZIMMERPLUSPUNKTEUMGEBUNGDIREKTE UMGEBUNGAUSFLÜGE IM UMKREIS VON 35 KMKONTAKT/BUCHUNGNederlandsHOMEPRIJSLIJSTPRIJSLIJSTWANDELAANBIEDING EN SURPRISE-WEEKENDAANBIEDINGENKAMERSPLUSPUNTENOMGEVINGDIREKTE OMGEVINGDAGTRIPJES IN 35 KM AFSTANDKONTAKT/RESERVERENJUGENDSCHUTZGESETZIMPRESSUMAGBDATENSCHUTZERKLÄRUNGPRIVACYBELEIDBestätigungsseite
Bild
ZUM GOLFSTÜBCHEN
ZUM GOLFSTÜBCHEN
dhrm-160zkipxbrry-1r2cj stufen liborius1.jpg stufen liborius1.jpg
Privacybeleid

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.  Verantwoordelijk is de aanbieder van deze Website/internet-pagina's, Pension Zum Golfstübchen, eigenaar Edgar Bourscheidt, E-Mail-adres [email protected] . Volledige contactgegevens op ons Impressum.

Bescherming en veiligheid persoonlijke gegevens 
Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus. Persoonlijke gegevens worden door ons uitsluitend vertrouwelijk en binnen het volgens de wet toegestane kader en deze verklaring verzameld, verwerkt en gebruikt. 
Het gebruik van onze website is in de regel zonder prijsgeven van persoonlijke gegevens mogelijk. Als op onze internet pagina’s persoonlijke gegevens, b.v. naam, adres of e-mail-adres verzamelt worden, geschied dit, zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verder gegeven. 
Wij maken u er op attent dat bij overdrag van data in het internet altijd een risiko bestaat dat derden meelezen.

Aansprakelijkheid
Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Zum Golfstübchen, Edgar Bourscheidt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Cookies 
Onze internet pagina maakt gebruik van cookies om de internetpagina gebruikersvriendelijker te maken. Cookies zijn kleine bestanden die voor de duur van uw bezoek op onze internetpagina tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. U kunt onze internetpagina ook zonder cookies bekijken. Onze cookies bevatten geen persoonsgebonden informatie zodat u privacy gewaarborgd is. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf verhinderen door in de instellingen van uw browser 'geen cookies accepteren' te kiezen. Hoe dat precies werkt, leest u in de gebruiksaanwijzing van uw browser. Wanneer u geen cookies accepteert, kan dit echter leiden tot beperkt functioneren van onze internetpagina.

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens
Op de internet pagina's van Zum Golfstübchen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zum Golfstübchen gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Contactformulier 
Als u via het contactformulier een aanvraag stelt, worden de gegevens uit het contactformulier inclusief de door u aangegeven kontaktgegevens alleen opgeslagen en gebruikt in het kader van de aanvraag en evt. aansluitende vragen. Wij geven deze gegevens niet aan derde verder. 
Persoonlijke gegevens die in samenhang met een kamerboeking verwerkt worden zijn voor het uitvoeren van een contract nodig. Artikel 6 DSGVO.

Gegevensoverdracht en beveiliging
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een icoon (merkteken) dat afgebeeld wordt op onze site.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft, volgens artikel 15 DSGVO het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] . Zum Golfstübchen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Als het verwerken van uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming geschied, heeft u het recht volgens Artikel 7 DSGVO deze toestemming ten allen tijde terug te nemen.
Als u uw toestemming ingetrokken heeft, wedersproken heeft tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens en geen berechtigte reden voorlicht voor het verwerken van uw gegevens, een rechterlijke verplichting bestaat of uw gegevens onrechtmatig verwerkt werden heeft u het recht volgens artikel 17 DSVGO het wissen van uw persoonlijke gegevens te verlangen.

Toegang tot persoonlijke gegevens
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u ons onder volgend e-mail-adres bereiken : [email protected]. De volledige contact-gegevens vindt u in ons Impressum.

Weerspraak reclame-Mails 
Het gebruik van de, in samenhang met de plicht in ons Impressum aan te geven, contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame wordt hiermede weersproken. De aanbieder van deze Website behoudt zich voor in het geval van ongevraagde toezending van reclame informaties, b.v., door spam-e-mails rechterlijke stappen te ondernemen.Aansprakelijkheid
Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Zum Golfstübchen, Edgar Bourscheidt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.